Angličtina pro nejmenší – čím dřív, tím líp!

angličtina pro nejmenší

V nabídce řady jazykových škol specializujících se na práci s dětmi najdete položku „angličtina pro nejmenší“. Tyto kurzy bývají zpravidla zkrácené, levnější nebo odlišně koncipované než zbytek nabídky. Jenže kdo jsou to ti „nejmenší“? A je vůbec vhodné je posílat do kurzu angličtiny? V následujících řádkách se pokusíme objasnit, proč by se právě angličtina pro nejmenší měla stát prioritou všech rodičů.

Za „nejmenší“ jsou zpravidla považovány děti od 3 nebo 4 let do 6 let. Tedy o předškoláky, často si teprve pozvolna zvykající na režim ústavní péče. Někteří z nich teprve nedávno opustili nočník, někteří nejsou příliš zvyklí být bez maminky, někteří ještě učí obtížné české souhlásky. Přesto už docházejí do kurzů angličtiny, ať už v jazykové škole nebo ve školce. Proč? Protože právě toto životní období je zcela klíčové pro úplné osvojení si cizí řeči. V tomto období se stále ještě dotváří schopnost užívání řeči mateřské. A díky tomu jsou v mozku stále otevřena řečová centra paměti. Dítě je v tomto období přímo predisponováno k tomu naučit se řeč. A mozku je jedno, jestli to bude řeč mateřská nebo cizí. Psycholingvistické průzkumy ukazují, že děti jsou v tomto období schopny osvojit si základy cizího jazyka snadno a rychle, a to stejně přirozeně, jako si osvojují češtinu.

Aby se takového efektu docílilo, musí však lektor dodržovat několik důležitých zásad. Zaprvé, mluvit na děti anglicky. Každý přece ví, že dítě tohoto věku se řeč učí především nápodobou. A jednoduchou dedukcí dospějeme k tomu, že pokud nebude mít co napodobovat, nic se nenaučí (nebo přinejlepším pár slovíček odtržených od kontextu). Dalším důležitým principem je názornost. Platí zde, že co si dítě nemůže ohmatat, prohlédnout nebo na vlastní kůži ozkoušet, to si nezapamatuje. Říkat předškolákovi, že kočička se řekne cat a doufat, že si slovíčko zapamatuje, je marná snaha. Tedy alespoň, pokud to nedoplníme obrázkem či plyšákem a hrou, pomocí které si slovíčko upevní. Není přitom potřeba zabývat se nějakou fonetikou a tréninkem speciálních anglických zvuků, jak to známe ze základní školy. Předškoláci mají úžasnou schopnost imitovat jakýkoli zvuk, který vydáte. V Praze kurzy angličtiny pro nejmenší nabízí například jazyková škola FAN.

Sdílet článek

Zanechat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *