Angličtina v malíčku? S učením je nutné začít už v předškolním věku!

výuka angličtiny pro děti online

Jak zajistit efektivitu ve výuce angličtiny u dětí? Lingvisté i psychologové se shodují v jednom, začít s výukou cizího jazyka je možné takřka od plínek. Je však nutné dodržet několik pravidel, aby taková výuka nenapáchala škody a přinesla kýžený užitek. Jakými pravidly se tedy při výuce těch nejmenších řídit? Předně je nutné vzdělávat děti přirozenou formou, dodržovat pravidelnost a bezesporu zajistit návaznost.

Přirozeně pomocí her a pohybových aktivit

V raném věku dítěte nemůžeme zcela mluvit o výuce, nýbrž o seznamování dítěte s cizojazyčným prostředím pomocí různých her, obrázků, pohybových a hudebních aktivit. Děti se v angličtině pro nejmenší samozřejmě nenaučí plynně hovořit, sice by si to někteří rodiče přáli, ale to jsou nerealistická očekávání. Během seznamování s angličtinou je důležité, aby si dítě přirozenou a nenásilnou formou osvojilo povědomí o cizím jazyce. Podstatné je také u dětí vzbudit zájem, podpořit přirozeně zvídavost a odstranit ostych.

Bez pravidelnosti to nepůjde

U dětí stejně jako u dospělých však platí, že je nutné učivo a nově získané znalosti neustále opakovat. Děti naštěstí nasávají vědomosti jako houby, i přes to je nutná pravidelnost. Postačí několik minut denně, opět formou otázek, her, písniček nebo básniček zopakovat, co se děti v kurzech angličtiny naučily. Díky tomu si děti znalosti více osvojí a mohou nabalovat další, včetně rozvíjení větných celků nebo v pozdějším věku zdokonalovat gramatické jevy.

Návaznost i v době koronaviru

Kromě pravidelné výuky je zapotřebí také zajistit návaznost, aby děti nestřídaly kroužky a kurzy, ale postupně procházely jednotlivými stupni a navazovaly na vybudované znalostní základy. To je samozřejmě možné i v době koronaviru, kdy probíhá výuka angličtiny pro děti online, aby neztratily kontakt s lektorem a mohly si doplnit potřebné znalosti z doby, kdy byla škola kvůli karanténě uzavřená. Těchto kurzů lze využít také na rozmluvení, případně na konverzaci v cizím jazyce.

Sdílet článek

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *